Saytın dil seçimi

Tərcil etdiyiniz dili yaxşı müəyyən edilərsə, sadəcə pəncərəni baglayın

  Kamanda. SPLATKamanda. SPLAT
  İstehsal. SPLATİstehsal. SPLAT
  Yeni məhsullar. SPLATYeni məhsullar. SPLAT
  Yevgeni Dyomin, Baş Direktor, SPLAT

  SPLAT Fәlsәfәsi

  Nәyisә yaraddıqda, bȕtȕn qәlbini ona sәrf edirsәnsә, hәqiqәtәndә әldә edilәn nәticә qiymәtsiz olur. Mȕmkȕnsȕz olmayan bir ṣeyә inananda, әn gәsur arzular belә formalaṣır, baṣa dȕṣȕrsәn ki, senin keҫdiyin yol boṣuna deyil.

  Biz hәqiqәtәn inanırıq ki - hәr kәs dȕnyanı yaxṣılıqa doǧru deyiṣә bilәr. SPLAT markalı mәhsulları yaraddıqda, biz bilirik ki, bu mәhsula qoyulmuṣ sevgi, sizin gȕnȕnȕzȕ parlaq, xoṣbәxt vә yaxṣı edәcәk.

  İnsanlara saǧlam, gӧzәl vә uǧurlu olmaǧına kӧmәk etmәk – bizim missiyamızdır.

  Yevgeni Dyomin

  Baş Direktor, SPLAT

  • İdeya

   Bizim ideyalarımız arzulardan doğur. Biz xoşlayırıq onları tapaq və həyata keçirəy.

   İdeya

   Biz həqiqətən şadıq ki, bizim dostlarımız, alıcılarımız və partnyorlarımız öz fantaziyalarıyla və arzularıyla bizimlə bölüşürlər, və həqiqətən lazım olan bir şey etməyi xaiş edirlər. Beləliklə , dünyada analoqu olmayan, innovasiya məhsulları yaranır. Bizim patentlerimiz, elmi tədqiqatlarımız və onların əsasında yaradılmış məhsullarımız bunu tam şəkildə təstiqləyir!

  • Keyfİyyət

   SPLAT müasir keyfiyyət idarəçilik sistemi, bizə icazə verir ki dünyada analoqu olmayan innavasion məhsulları hazırlayaq.

   Keyfİyyət

   Nizamlanmış biznes-prosseslərin sistem idarəçiliyi və müxtəlif etaplarda təkminləşdirilmədən tutmuş satışa qədər olan nəzarət, bizə 100% icazə verir əmin olaq ki, SPLAT məhsulları effektiv, zərərsiz və ən əsası – böyük sevgiylə hazırlanmışdı.

  • Ekolojİ

   Biz bizim planetin ekoloqiyasının qorunmasının mümkünlüyünü qiymətləndiririk, buna görədə bizim istehsal etdiyimiz məhsulların tərkibində, insana və planetimizə zərərli olan tərkib hissələri yoxdu.

   Ekolojİ

   SPLAT kompaniyası ətraf mühütə öz təsirini minimumlaşdırır, ekoloqiya menedjmentinin həmişə təkminləşdirilmiş sistem yoluyla. Biz öz məhsullarımızı heyvanlar üstündə testdən çeçirmirik. Bizim məhsulların tərkibində ancaq muasir və zərərsiz maddələr istifade olunur.

  • Nətİcə

   Bütün SPLAT məhsullarının yüksək efektivliyi, Rusiya institutlarında, AŞ ölkələrində və Yaponiyada təcrübələr nəticəsində təstiqlənmişdir.

   Nətİcə

   Hər bir məhsulumuz, qarşıda qoyulmuş məsələlərin, kompleks şəkildə həllinə yönəlib. İnnovasiyanın tez şəkildə həyata keçirilməsi və bazarın tələbinə «hissiyatlılıq» bizə kömək edir ki, yeni keyfiyyət standartı oral care, baby care & home care kateqoriyasında.

  Biz və bizim dəyərlər haqqında daha ətraflı